Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry edunvalvonta

Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry:n

pääluottamusmies Kirsi Särkelä
tavattavissa JHL:n tstolla ma-pe 8-16 (sovi tapaamisaika)

puh. 044 703 1227
Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry:n

pääluottamusmies Markus Lepinoja
tavattavissa JHL:n tstolla ma-pe 8-16 (sovi tapaamisaika)

puh. 044 703 1226

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OULUN KUNTA-ALAN YHTEISJÄRJESTÖ JHL RY
PÄÄLUOTTAMUSMIEHET KAUDELLE 2018-2021KIRSI SÄRKELÄ    puh. 044 703 1227
MARKUS LEPINOJA puh. 044 703 1226 

 

 

tavattavissa JHL:n toimistolla  ma-pe 8-16 (sovi aika)

OULUN KUNTA-ALAN YHTEISJÄRJESTÖ JHL ry

 

LUOTTAMUSMIEHET

 

Työpaikkaluottamusmiehet (2020 - 2021)

Tavattavissa Mäkelininkatu 31 4. ja 5. kerros

* tai Sorvitie 5, 2.krs. Oulu
 

Sivistys- ja kulttuuripalvelut/Varhaiskasvatus/ perhepäivähoito)

Maarit Nyman, varhaiskasvatuksen luottamusmies

MA-TO                                                          4. kerros

puh. 044 703 5508

                          

Sivistys- ja kulttuuripalvelut/koulunkäynninohjaajat
Maarit Vartiainen, koulunkäynninohjaajien luottamusmies

PE (parittomat viikot)                                    4. kerros

puh. 044  703 9438
 

Tilapalvelut – ja Infra-liikelaitos (kuukausi- ja tuntipalkkaiset)

Janne Antinoja, luottamusmies                                 

MA-KE    puh. 044 703 2491

*Sorvitie 5, 2.krs. Oulu
 

Tilapalvelut liikelaitos/ ateria- ja puhtauspalvelut 
Maarit Siltala, luottamusmies                       5. kerros

MA - KE  puh. 044 703 1567
                           

Tuntipalkkaiset työpisteluottamusmiehet (2020 - 2021)

ajankäyttö tarvittaessa
 

Tilapalvelut-liikelaitos

Rakennuttamispalvelut

luottamusmies: Keijo Impiö

varaluottamusmies: Hannu Pekkala

 

Infrapalvelut-liikelaitos

Maanrakennuspalvelut

luottamusmies: Mika Mäkelä

varaluottamusmies: Jukka Vuorio

 

Mittaus – ja geotekniikka

luottamusmies: Juha Käkelä

 

Ympäristöpalvelut/ Ulkoliikuntapaikkojen hoito

luottamusmies: Topi Mikkola

varaluottamusmies: Markku Ojala

                                                             

Ylläpitopalvelut/ ympäristöalueiden ylläpito (pohjoinen/ Kiilletie)

luottamusmies: Osmo Ijäs

varaluottamusmies: Riitta Pennanen

 

Kunnossapitopalvelut/ Liikennealueet/ kalusto

luottamusmies: Pertti Kylmäniemi

varaluottamusmies: Rauno Oikarinen

 

Oulun Vesi- liikelaitos

luottamusmies: Seppo Kauppila

Sopimustoiminta ja ammatillinen edunvalvonta:

Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry  

 

 

JHL tarjoaa jäsenilleen tehokasta edunvalvontaa. Liiton neuvottelemat työ- ja virkaehtosopimukset ovat merkittävä jäsenetu. Sopimuksilla sovitaan muun muassa siitä, mitä työstä kuuluu vähintään maksaa, millaiset ovat työajat ja miten  vuosiloma- ja sairauslomaoikeudet määräytyvät. Työ- ja virkaehtosopimuksella sovitaan myös työsuhdeturvasta. JHL solmii sopimuksia julkisilla ja yksityisillä hyvinvointialoilla.
Työsuojelu ja työhyvinvointi ovat tärkeä osa JHL:n edunvalvontaa. Työn turvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä asioista sekä työsuojelun yhteistoiminnasta säädetään laeilla. Sen lisäksi JHL valmistelee ja sopii työnantajapuolen kanssa alakohtaisia sopimuksia ja suosituksia. JHL on aktiivinen vaikuttaja sekä lakisääteisen että sopimuspohjaisen työsuojelun kehittämisessä.

Työntekijöiden ja työnantajien välinen yhteistoiminta perustuu alasta riippuen yhteistoimintalakiin ja/tai työnantajapuolen ja JHL:n väliseen yhteistoimintasopimukseen. Yhteistoiminnassa käsitellään asioita, jotka liittyvät muun muassa työpaikan toimintaan, kehittämiseen, uudelleen järjestelyihin ja henkilöstön asemaan.

Työpaikkatason edunvalvonta

http://www.jhl.fi/portal/fi/tyoelama/tyopaikkatason_edunvalvonta/

Ammatillinen edunvalvonta/ammattiala

http://www.jhl.fi/portal/fi/edunvalvonta/ammattialat/

Työehtosopimukset

https://www.jhl.fi/tyoelama/tyoehtosopimukset/

PDF-tiedostoEsite Toimihenkilöistä 2020.pdf (207 kB)
Tästä voit tulostaa esitteen JHL 379 hallituksen jäsenista ym. toimijoista