Oulun kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 14.5.2020

15.5.2020

Kirsi Särkelä			
044 703 1227
kirsi.sarkela@ouka.fi
Kirsi Särkelä 044 703 1227 kirsi.sarkela@ouka.fi
Markus Lepinoja
            044 703 1226
markus.lepinoja@ouka.fi
Markus Lepinoja 044 703 1226 markus.lepinoja@ouka.fi

Oulun kunta- alan yhteisjärjestö JHL ry

Pääluottamusmiehet tiedottavat Oulun kaupungin JHL: n jäseniä

 

Oulun kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 14.5.2020

 

Oulun kaupungin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla käytiin 30.4., 6.5.,11.5. ja 14.5., viimeisessä neuvottelussa työnantaja esitteli lopullisen esityksensä pääsopijajärjestön neuvottelijoille.

Neuvotteluissa työantaja tavoitteli 40 miljoonan euron säästöjä henkilöstökuluissa. Työnantajan esitys sisälsi esityksen koko henkilöstön lomautuksista ja henkilöstön etuuksiin kohdentuvia heikennyksiä, mutta se ei sisältänyt mitään esityksiä muista säästöistä, joita kaupunki voisi tehdä taloutensa tasapainottamiseksi. Työntekijöiden edustajat vaativat työantajaa tuomaan esiin muutakin säästökohteita ja vaihtoehtoja kuin vain henkilöstöön kohdistuvat säästöt.

Pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet esittivät jo neuvottelujen alkaessa, että mikäli lomautukset toteutuvat, niin silloin TA: n tulee huomioida ne työntekijät, jotka ovat olleet jo työnteon ja palkanmaksun keskeytyksillä ja lomautettuina koronan välittömistä ja välillisitä syitä johtuen.

Pääluottamusmiehet ja neuvottelijat toivat esiin omat yhteiset säästöesitykset ja esittivät yhteistoiminnassa perustettavaa työryhmää, joka keskittyisi kehittämisen kautta hakemaan rakenteellisia ja pitkäkestoisempia säästöjä. Neuvottelijoiden selkeä viesti oli, että henkilöstön kertaluontoinen lomautus ei ole ratkaisu ja kipulääke Oulun kaupungin talouden oikaisemiseen. Lomautuksien toteutus ja vaikutukset koronaviruksen aiheuttama tilanne huomioiden, vaarantaisi kuntalaisten palvelujen saatavuuden entistä heikommalle tasolle ja tästä aiheutuvat haittavaikutukset voisivat olla kaupungille vielä kalliimpi ratkaisu.

Työnantajan esitys sisälsi esityksen koko henkilöstön lomautuksista. Lomautuksen kesto voisi olla vähintään 14 kalenteripäivää ja enintään 28 kalenteripäivää. Hyvinvointipalveluiden kriittisissä palvelutehtävissä lomautusaika voisi olla 7-14 kalenteripäivää. Johto-, hallinto-, asiantuntija- ja tukipalvelutehtävissä lomautuksen kesto olisi pääsääntöisesti 28 kalenteripäivää. Työantajan mukaan lomautukset voisi toteuttaa kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti.

Työnantaja esitti, että lomautuksien toteutus ulottuisi jopa 31.7.2021 saakka. Tätä JHL ja muutkaan neuvottelijat eivät voineet hyväksyä, koska se ei olisi ollut YT menettelyn mukaista. Työnantaja teki uuden esityksen lomautuksista 31.12.2020 saakka. Pääsopijajärjestöjen neuvottelijat eivät hyväksyneet työantajan esitystä lomautuksista lainkaan ja neuvottelut päättyivät erimielisinä. Asiaa käsitellään Oulun kaupunginhallituksen kokouksessa 18.5.2020.

Oulun kaupungin JHL: n pääluottamusmiehet

 

Kirsi Särkelä                                            Markus Lepinoja

044 703 1227                                            044 703 1226

kirsi.sarkela@ouka.fi                                            markus.lepinoja@ouka.fi

 

Liitteet